Integritetspolicy

Skydd av våra kunder

Vi vet vikten av att skydda integriteten av information som kan identifiera dig personligen som insamlas om dig, våra kunder och eventuella kunder. Personligt identifierbar information inkluderar ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, födelsedatum, bank-/kreditkortsinformation samt annan information som insamlas under registrering eller genom undersökningar. Vi har antagit en integritetspolicy som gäller över hela koncernen som styr hur vi samlar in, lagrar och använder denna information som kan identifiera dig personligen om våra kunder. Vår avsikt är att ha en balans i att samla in och använda denna information mot skäliga förväntningar avseende integritet.

Personuppgifter

Vi samlar in information som kan identifiera dig personligen när du använder våra onlinespelstjänster, ställer kundfrågor eller när du svarar på kommunikation från oss. Tredjeparter som du har valt att förse med information som kan identifiera dig personligen kan också förse oss med sådan information. Vi samlar bara in denna typ av information som kan identifiera dig personligen till den grad det bedöms vara skäligen nödvändigt för att fortsätta tillhandahålla våra verksamhetssyften och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten av informationen.

Syftet med insamlingen:

Din information som kan identifiera dig personligen behandlas med följande syften:

  • För att förse dig med onlinspelsstjänster.
  • För att behandla dina frågor.
  • För att förse dig med kundtjänst.
  • För att marknadsföra våra tjänster och produkter som passar dina unika preferenser och intressen.
  • För att meddela dig om uppdateringar på hemsidan och tjänsten.
  • För att säkerställa din säkerhet och säkerheten för Versailles Online Casino.

Säkerheten för dina uppgifter

Vi har implementerat lämpliga säkerhetspolicys, -regler och tekniska åtgärder för att skydda och garantera att personlig data som står under vår kontroll inte nås av otillåten åtkomst, felaktig användning eller avslöjande, otillåten ändring, olaglig förgörelse eller oavsiktlig förlust. Alla kommunikationer mellan våra spelare och oss är helt säker. Vi tillämpar en 256-bitars digital krypteringssystem, vilket är samma säkerhet som använda av alla stora finansiella institutioner.

Din information som kan identifiera dig personligen kan, för syftena som beskrivits ovan, vidarebefordras till följande mottagare: våra anställda, tredjepartstjänsteleverantörer som använder dina personuppgifter för att leverera tjänster åt oss eller revisorer eller konsulter eller andra rådgivare som granskar vår verksamhet. Alla våra anställda, datahanterare och parter som nämnts ovan som har åtkomst till, och som är associerad med att administrera dina personuppgifter, måste respektera konfidentialiteten för sådana uppgifter.

Dina uppgifter kommer inte att avslöjas för statliga myndigheter eller institutioner utom i det fall så krävs enligt lag.

Publicera en vinst

Om en spelare vinner ett belopp som anses vara värd att publicera, kan vi begära att spelaren/-arna uppger sina kommentarer avseende denna vinst, däremot föreligger inget tvång för spelaren medverka till detta. Vi förbehåller oss rätten att publicera vinsten på vår hemsida. För våra spelares säkerhet och integritet, kommer endast spelarens förnamn och initialen i efternamnet att visas.

Ytterligare information:

Vi förbehåller oss rätten att komma åt och verifiera all information som kan identifiera dig personligen och kräva ytterligare information som kan identifiera dig personligen från dig. Till exempel, kan vi behöva kräva bevis för din identitet och adress i form av inskannad eller faxad kopia på spelarens körkort och/eller pass och elräkning. All ytterligare information som insamlas kommer att behandlas som information som kan identifiera dig personligen och användas som sådan.

"Känn dina spelare"-policyn

Vår "känn dina spelare"-policy är en policy som vårt kasino följer strikt. Denna policy finns till för att säkerställa att vi vet vilja våra kunder är, i syfte att skydda dem liksom oss själva. Målet med policyn är att säkerställa, så långt som det är möjligt, att:

  • Kunden har fyllt 18 år och är gammal nog att spela i sin jurisdiktion;
  • Kunden inte är involverad i någon typ av illegal aktivitet eller aktivitet som strider mot våra användarvillkor; och
  • Kundens identitet är korrekt.

Cookies

Vi kan förse dig med en permanent cookie när du registrerar dig hos oss. En cookie är en liten fil som kan utplaceras på din dators hårddisk med journalförande ändamål. Cookies kan hjälpa oss att känna igen dig när du nästa gång besöker hemsidan, märka reklam som du klickar på och vilka andra hemsidor du besöker från vår hemsida. Detta låter oss skräddarsy tjänsten som vi tillhandahåller till att passa dina preferenser. Vi använder också data som genereras från cookies till att kompilera statistik över din användning av hemsidan. Du måste inte acceptera cookies från oss eller från någon annan hemsida. Du kan ändra din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Se "Hjälp"-delen i din webbläsare för instruktioner för hur du ska gå till väga. Däremot, av legitima säkerhetsanledningar, kan vi komma att neka dig tillgång till visst innehåll på hemsidan om du inte accepterar användandet av cookies eller motsvarande inrättning.

Retention

Dina personuppgifter kommer inte att lagras en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de insamlades.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras, så kontrollera dem med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy närhelst det passas och som svar på ändringar i tillämplig lagstiftning om dataskydd och integritet.

Affiliate-specifik data

Vi samlar information från potentiella affiliates med hjälp av onlineformulär. Vår potentiella affiliate är fullt medveten om att slutföra och skicka in ansökningsformuläret är en nödvändig förutsättning för att bli medlem i Versailles Casino Affiliate Program. Tillsammans med denna information, samlar vi också information om din webbläsare, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för inskickande och en eller fler cookies som identifierar din webbläsare. Denna information används för att bedriva tjänsten som vi tillhandahåller för våra affiliates, liksom för att förbättra vårt program. Denna information kommer inte på något sätt att säljas vidare eller ges till tredje part utan föregående medgivande från vår affiliate. All information som insamlas av oss förblir privat, säker och endast för vår användning. Om du skulle ha frågor om vår integritetspolicy, ber vi dig att kontakta oss.